Gräv- och anläggningsarbete

Entreprenadföretag

RMV Anläggnings AB är ett entreprenadföretag med 30 års branscherfarenhet och bred kompetens. Vi utför alla typer av gräv- och anläggningsarbeten åt företag, kommuner och privatpersoner i framförallt Göteborg och Bohuslän men även runt om i Västsverige.

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

 Trädgårdsanläggning
 Plattläggning
 Stensättning
 Husgrunder
 Dränering
 Avloppsanläggningar
 VA-arbeten

Granitmurar

En specialitet som vi har är granitmurar (kyrkomurar), som vi bygger antingen med sprängsten eller med egentillverkad sten.


Se våra referenser